Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

3/4/2001

Články

Alain Erlande-Brandenburg

La cathédrale Saint-Guy de Prague et ľacces latéral des cathédrales

Katedrála sv. Víta v Praze a boční vstup do katedrál

s. 197-202

| detail |

Dany Sandron

Laon, la catedhédrale aux sept tours

Laon, katedrála o sedmi věžích

s. 203-210

| detail |

Peter Kurmann

Filiation ou parallele? A propos des façades et des tours de Saint-Guy de Prague et de Saint-Ouen de Rouen

Příbuznost nebo paralela? K průčelí a věži katedrály sv. Víta v Praze a katedrály Saint-Ouen v Rouenu

s. 211-219

| detail |

Alain Villes

Ľancienne grande fleche de la cathédrale Saint-Étienne de Châlons-en-Champagne

Původní helmice velké věže katedrály Saint-Étienne v Châlons-en-Champagne

s. 220-234

| detail |

Christian Freigang

Les tours de transept autour de 1300. Remarques sur la différenciation architecturale de la liturgie dans les cathédrales gothique du Midi de la France

Věže transeptu kolem roku 1300. Poznámky k architektonické diferenciaci liturgie v jihofrancouzských biskupských kostelech

s. 235-245

| detail |

Nicolas Reveyron

La tour recentrée ou la réorganisation ďun paysage monumental (Lyon XVe siecle)

Přeorientování věže neboli reorganizace monumentálního obrazu města (Lyon, 15. století)

s. 246-255

| detail |

Thomas Flum

Zur Baugeschichte des Freiburger Münsterturms

Ke stavební historii věže freiburgského dómu

s. 256-261

| detail |

Petr Chotěbor

Der grosse Turm des St. Veitsdoms. Erkenntnisse, die bei den Instandsetzungsarbeiten im Jahr 2000 gewonnen wurden

Velká jižní věž katedrály sv. Víta. Poznatky z opravy v roce 2000

s. 262-270

| detail |

Klára Benešovská

La haute tour de la cathédrale Saint-Guy dans ses rapports avec la façade sud

Vysoká věž katedrály sv. Víta a její místo v celku jižního průčelí

s. 271-289

| detail |

Ivo Hlobil

Die Bauskulptur an der Frontseite des Parler-Turms am St Veitsdom zu Prag

Architektonická skulptura na průčelí parléřovské věže katedrály sv. Víta v Praze

s. 290-304

| detail |

Taťána Petrasová

Die unvollende puristische Instandsetzung des hohen Turms der St.-Veits-Katedrale zu Prag (1879-1911): Quelle der Erkenntnis und Ursprung von Irrtümern

Nedokončená puristická oprava vysoké věže katedrály sv. Víta v Praze (1879-1911): pramen poznání a zdroj omylů

s. 305-320

| detail |

Archiv

Barbora Zlámalová

Jan Zrzavý a Věra Jičínská: zpráva o přátelství. (Dopisy a vzpomínky z pozůstalosti zapomenuté malířky)

s. 321-333

| detail |

Zprávy

Arthur Saliger

Das internationale Parler-Symposium in Schwäbich Gmünd vom 17. bis 19. Juli 2001

s. 333-335

Martin Pavlíček

Nástěnná malba Trůnního sálu biskupské rezidence v Litoměřicích

s. 335-337

| detail |

Pavel Vlček

Anglický krajinářský park v Krásném Dvoře

s. 337-349

| detail |

Recenze

Milena Bartlová

Evelin Wetter, Böhmische Bildstickerei um 1400

s. 349-352

Olga Kotková

Jarmila Vacková, Odpovědi obrazů. Mistři starého Nizozemí

s. 352-355

Markéta Svobodová

Marie Platovská, Josef Gočár. U Černé Matky boží, Praga

s. 355-356

Karel Srp

Karel Teige, Modern Architecture in Czechoslovakia and Other Writings

s. 356-360

Anotace

s. 361-362

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 362-365