Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Petr Chotěbor

Der grosse Turm des St. Veitsdoms. Erkenntnisse, die bei den Instandsetzungsarbeiten im Jahr 2000 gewonnen wurden

Studie si klade za cíl přesně zachytit dílčí etapy stavby věže svatovítské katedrály, a to na základě zdokumentování kamenických značek. Mimo jiné ukazuje, že nejstarší jihovýchodní opěrný pilíř musel stát již před rokem 1368 a že současná výška kamenného zdiva odpovídá stavu z roku 1419, kdy došlo k přerušení prací.


< zpět