Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Bienále se mění na trienále

Vzhledem ke změně periodicity se bienále časopisu Umění mění na trienále, tak, aby bylo možné vybírat ze stejného počtu autorů. Soutěž, do níž jsou zařazeny články, zprávy i příspěvky pro rubriku Archiv (nikoli však recenze), jejichž autoři nepřekročili v době odevzdání textu 35 let, bude vyhlášena na jaře 2024.