Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Časopis Umění/Art – Open Access

Časopis Umění/Art bude od čísla 1/2024 zařazen mezi vědecké a odborné časopisy volně dostupné na základě Open Access.