Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Hledáme editory speciálních čísel časopisu Umění/Art

Časopis Umění/Art se zabývá aktuálními tématy dějin umění a kromě běžných čísel vydává i čísla editovaná. Ve spolupráci s externími editory dosud vyšla čísla věnovaná Adolfu Loosovi, teorii horizontálních dějin umění a tematice vědecké fotografie. 

Vyzýváme k podávání návrhů na další editovaná čísla, která odrážejí aktuální témata oboru. Úkolem editora je navrhnout téma a vyzvat autory k podání jednotlivých příspěvků. Redakce časopisu bude nápomocná při dalším zpracování textů, podpory pro zajištění reprodukčních práv a jazykové korektury. 

V případě zájmu či pro bližší informace kontaktujte redakci časopisu Umění/Art na adrese art@udu.cas.cz