Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Pavel Vlček

Anglický krajinářský park v Krásném Dvoře

Autor statě se pokouší na základě zachovaných popisů a archivních dokumentů zrekonstruovat podobu parku Jana Nepomuka Rudolfa Černína v Krásném dvoře. Zároveň se v obecné rovině vyjadřuje k ideální podobě romantického parku a k smyslovým prožitkům spojeným s jeho návštěvou.


< zpět