Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Klára Benešovská

La haute tour de la cathédrale Saint-Guy dans ses rapports avec la façade sud

V úvodu článku autorka připomíná některá klíčová fakta ke stavbě věže katedrály sv. Víta. V dalších částech rekonstruuje vzhled věže před požárem v roce 1541, interpretuje její význam v celkové kompozici jižního průčelí a zabývá se jejím slohem i možným autorstvím jednotlivých částí.


< zpět