Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Redakční rada

Milena Bartlová

Lenka Bydžovská

Ivan Gerát

Jeffrey Hamburger

Ivo Hlobil

Lada Hubatová-Vacková

David Kim

Jan Klípa

Luboš Konečný

Andrzej Kozieł

Steven Mansbach

Marie Rakušanová

Lubomír Slavíček

Jakub Stejskal

Rostislav Švácha

Jindřich Vybíral

Gerhard Weilandt

Tomáš Winter

Jana Zapletalová