Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Redakční rada

Milena Bartlová

Dušan Buran

Lenka Bydžovská

Sabine Frommel

Jeffrey Hamburger

Lada Hubatová-Vacková

Ondřej Jakubec

Jan Klípa

Harald Wolter-von dem Knesebeck

Luboš Konečný

Andrzej Kozieł

Steven Mansbach

Marie Rakušanová

Lubomír Slavíček

Jakub Stejskal

Rostislav Švácha

Jindřich Vybíral

Tomáš Winter

Jana Zapletalová