Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Instituce

Archiv výtvarného umění, o. s. http://www.artarchiv.cz/

Baroque Ceiling Painting in Central Europe http://baroque_ceiling.udu.cas.cz/

DigiLab – Digitální laboratoř AVU http://dl.avu.cz/

The Getty http://www.getty.edu/index.html

Společnost pro současné umění – SCA http://www.sca-art.cz/

Uměleckohistorická společnost http://www.dejinyumeni.cz/

Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. http://www.udu.cas.cz/

Vědecko-výzkumné pracoviště AVU http://vvp.avu.cz/

Zentralinstitut für Kunstgeschichte http://www.zikg.eu/