Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Historie

Dvouměsíčník Umění/Art vychází v Ústavu dějin umění AV ČR již od roku 1953 jako recenzované periodikum. Navazuje na tradici časopisu téhož jména vydávaného nakladatelem Janem Štencem od roku 1918.

Pavla Sadílková, Půlstoletí psaní o umění v Umění, Umění L, 2002, č. 1–6: Bibliografie, s. 3–11

| pdf |

Grafické úpravy obálek v letech 1953–2001, Umění L, 2002, č. 1–6: Bibliografie, s. 12–24

| pdf |

Tomáš Winter, Chronologický přehled redaktorů, redakčních rad a grafických úpravců časopisu Umění, Umění L, 2002, č. 1–6: Bibliografie, s. 25

| pdf |