Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Bibliografie časopisu Umění 1953-2002

(Umění L, 2002, č. 1–6: Bibliografie)

| pdf |

Bibliografická poznámka, s. 28
Autorská část, s. 31–272
Rejstřík jmenný, s. 273–325
Rejstřík místní, s. 326–363

Bibliografie časopisu Umění 2003-2012

(Umění - Bibliografie 2003-2012, příloha ročníku LXI, 2013)

| pdf |

Bibliografická poznámka, s. 3
Autorská část, s. 4–52
Jmenný rejstřík, s. 53–62
Místní rejstřík, s. 63–68