Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Základní informace

Čtvrtletník Umění se zabývá převážně dějinami českého a středoevropského umění od raného středověku po 21. století, ale zveřejňuje také příspěvky s mezinárodním záběrem a metodologické studie. Otvírá prostor pro rozmanité myšlenkové přístupy i pro zachycení vztahů mezi výtvarným uměním, filozofií a literaturou. Vedle původních studií domácích a zahraničních badatelů přináší rozhovory s výraznými osobnostmi současné kunsthistorie a filozofie umění, neznámé archivní dokumenty, polemiky, recenze, zprávy, ankety. Zhruba polovina textů je publikována ve světových jazycích, především v němčině a angličtině. Časopis je určen jak odborníkům (mezi odběratele patří řada zahraničních univerzitních knihoven), tak širší kulturní veřejnosti.

Vydává Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, v. v. i.

Vedoucí redaktorka: Pavla Machalíková

Redaktor: Jan Dienstbier

Redaktoři obrazové přílohy: Lucie Česká a Martin Pavlis

Výkonný redaktor: Jakub Bachtík

Obálka a grafická úprava: Jan Šerých

Sazba: Stará škola (staraskola.net)

Tisk: Tiskárna Protisk, s. r. o.

Vychází čtyřikrát ročně, v rozsahu cca 100 stran a 80 černobílých a barevných reprodukcí.

Cena jednoho čísla 150 Kč.

© ÚDU AV ČR, v. v. i., Praha

ISSN 0049 5123

ISSN 1804 6509 (online)

Vychází za finanční podpory Nadace Českého literárního fondu a Ministerstva kultury ČR.

Nevyžádané rukopisy a nosiče se autorům nevracejí.