Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Ve snaze dosáhnout standardní úpravy textů publikovaných v časopise Uměni prosíme autory o dodržování následujících zásad.

Zásady úpravy textů v časopise Umění

| pdf |

Editing Principles for Publications in Umění

| pdf |

Richtlinien zur Text Gestaltug

| pdf |