Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

2/2024

Články

Petr Jindra

An Eschatological Motif on the Top of the Throne in the Annunciation Panel from the Vyšší Brod Cycle. Interpretive possibilities

Tomáš Hlobil

Bernard Bolzano on the Image and the Pictured Object

Marian Zervan

K problému definice/definic architektury v knize Směrem k (nebo K) architektuře

Zprávy

Didier Martens

Das Gnadenbild von Kláštor pod Znievom (Slowakei). Eine Komposition des Quinten Massys (ca. 1460–1530) mit wundersamer

Tadeáš Kadlec

Dům v zahradě Heřmana Jakuba Černína z Chudenic, dříve ve Vídni-Leopoldstadtu

Recenze