Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

2/2022

Články

Werner Telesko

Renate Wagner-Rieger und der Historismus des 19. Jahrhunderts 
„rein künstlerisch“ betrachtet

Jindřich Vybíral

Die Stilgeschichte in der Auffassung von Renate Wagner-Rieger

Anna Jozefacka – Luise Mahler

Reading Picasso in Munich and Prague in 1922

Zprávy

Tomáš Valeš

The Drawing Work of Jan Kryštof Handke (1694–1774): New Observations and Attributions

Katarína Mašterová

Svatý Vít, chrám národa. Nevydaná publikace Josefa Sudka

Recenze

Michal Šroněk – Kateřina Horníčková

Tereza Johanidesová (ed.), Skok vysoký Josefa Krásy / Jan Chlíbec – Klára Benešovská (ed.), Více Krásy

Klára Benešovská

Filip Srovnal, Kaple Matky Boží

Lucie Česká

Aleš Filip – Roman Musil (eds.), Epocha Salonů

Christopher Long

Jindřich Vybíral, The Strength and Future of the Nation is National Identity

Veronika Rollová

Alexandra Kusá, Prerušená pieseň

Anotace

Česká resumé / English summaries