The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

History

The bi-monthly journal Umění / Art has been published by the Institute of Art History of the Czech Academy of Sciences of the Czech Republic since 1953. It evolved from a magazine of the same name, which had been produced by the Publisher Jan Štenc since 1918.

Pavla Sadílková, Půlstoletí psaní o umění v Umění (Half a Century of Writing about Art in Umění / Art), Umění L, 2002, nos. 1–6: Bibliografie / Bibliography, pp. 3–11

| pdf |

Grafické úpravy obálek v letech 1953–2001 (The Graphic Design of the Cover from 1953–2001), Umění L, 2002, nos. 1–6: Bibliografie / Bibliography, pp. 12–24

| pdf |

Tomáš Winter, Chronologický přehled redaktorů, redakčních rad a grafických úpravců časopisu Umění/ A Chronological Overview of the Editors, Editorial Board and Graphic Designers of Umění / Art, Umění L, 2002, nos. 1–6: Bibliografie / Bibliography, p. 25

| pdf |