The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Subscriptions from Czech Republic

Česká pošta, s. p., oddělení periodického tisku, Olšanská 38/9, 225 99 Praha 3,
www.periodik.cz, tel.: +420 800 300 302, e-mail: postabo.prstc@cpost.cz

Subscriptions from abroad

MediaCall, s.r.o., Vídeňská 546/55, 63900 Brno, tel. 532 165 165, e-mail: export@mediacall.cz, www.zahranicnitisk.com

Subscriptions from Slovakia

SUWECO CZ, Sestupná 153/11, 162 00  Praha 6 – Liboc, 
tel.: +420 266 313 523, e-mail: obchod@suweco.cz.
Zátiší 10, 811 07 Bratislava,
tel.: +421 244 441 644, e-mail: obchod@suweco.sk, Electronic subscriptions: www.suweco.cz

Subscriptions from Poland and Hungary

SUWECO CZ, Sestupná 153/11, 162 00  Praha 6 – Liboc,
tel.: +420 266 313 523, e-mail: obchod@suweco.cz

Bookstore distribution

Kosmas, s. r. o.
Lublaňská 693/34, 120 00 Praha 2
tel.: 222 510 749
Zákaznická linka: ++420 226 519 800
Orders: objednavky@kosmas.cz
Reclaims: reklamace@kosmas.cz

Bookstores

Academia Václavské náměstí (Praha 1 – Václavské nám. 34), Academia Národní (Praha 1 - Národní 7), Bookstore Juditina věž (Praha 1 - Mostecká 1), Bookstore ArtMap v Brně (Místodržitelský palác, Moravské náměstí 680/1a) etc.

Older issues of the journal can be purchased at the editorial office after a previous contact by email or phone.