Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Taťána Petrasová

Die unvollende puristische Instandsetzung des hohen Turms der St.-Veits-Katedrale zu Prag (1879-1911): Quelle der Erkenntnis und Ursprung von Irrtümern

Autorka se soustřeďuje na stavební úpravy věže katedrály sv. Víta, které navrhl Josef Mocker a v nichž pokračoval Kamil Hilbert, přinášející oproti původnímu záměru některé změny. Vůbec poprvé jsou v článku publikovány některé dochované Mockerovy plány, umožňující zevrubnější uměleckohistorickou analýzu jeho zásahů, jež byly dosud vnímány převážně negativně.


< zpět