Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Alain Villes

Ľancienne grande fleche de la cathédrale Saint-Étienne de Châlons-en-Champagne

Věž katedrály v Châlons-en-Champagne byla završena velkou dřevěnou helmicí, dokončenou podle staršího vzoru v roce 1520 a zničenou po požáru v šedesátých letech 17. století. Po krátkém připomenutí stavebních dějin katedrály se autor příspěvku zabývá otázkou původního vzhledu věže i jejími funkčními a slohovými kvalitami.


< zpět