Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Thomas Flum

Zur Baugeschichte des Freiburger Münsterturms

Záměrem příspěvku je objasnění vzniku věže freiburgského dómu se zaměřením na datování počátku stavebních prací, jejich konce a předpokládaného přerušení, pro nějž neexistují žádné přímé prameny a které je dosud předmětem diskuze. Mimoto se stať věnuje stylovým vztahům oktogonu věže k pozdně gotickému chóru.


< zpět