Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Nicolas Reveyron

La tour recentrée ou la réorganisation ďun paysage monumental (Lyon XVe siecle)

Vysoké kostelní věže nezanedbatelně utvářely městská panoramata, a to nejen co se týče estetických kvalit, nýbrž i z hlediska zrcadlení sociálních podmínek daných teritorií. Autor v tomto kontextu zaostřuje pozornost na přestavbu lyonské katedrály v poslední čtvrtině 12. století.


< zpět