Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Martin Pavlíček

Nástěnná malba Trůnního sálu biskupské rezidence v Litoměřicích

Strop Trůnního sálu biskupské rezidence v Litoměřicích pokrývá monumentální nástěnná malba, představující starozákonní výjev Mojžíš vyvádějící vodu ze skály, lemovaný medailony s alegoriemi Čtyř ročních dob a dvojicí putti. Příspěvek se hlouběji dotýká ikonografické a slohové koncepce tohoto díla, jehož předlohu nalézá v obraze římského malíře Cira Ferriho (1634-1689).


< zpět