Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Dany Sandron

Laon, la catedhédrale aux sept tours

Studie upozorňuje na výtvarnou formu a uspořádání věží katedrály v Laonu, budované od druhé poloviny 12. století. Vedle věže nad křížením a dvou dvojic věží, tvořících průčelí transeptu, se věnuje proslulým západním věžím zachyceným v náčrtníku Villarda d'Honnecourt, které se staly základním vzorem tohoto typu katedrálních věží.


< zpět