Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Ivo Hlobil

Die Bauskulptur an der Frontseite des Parler-Turms am St Veitsdom zu Prag

Stať si všímá sochařské výzdoby věže svatovítské katedrály, jež nebyla dosud detailně prozkoumána. Dochází k závěru, že kresebný návrh pro dolní vrstvu věžových skulptur pochází od Jana Parléře, který pravděpodobně vytesal nejvýznamnější reliéfy draka a kozla. Na figurálních konzolách z let 1406-1412, umístěných výše na průčelí, se podílel pozdější vedoucí stavby, nejspíše mistr Petrlík.


< zpět