Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Barbora Zlámalová

Jan Zrzavý a Věra Jičínská: zpráva o přátelství. (Dopisy a vzpomínky z pozůstalosti zapomenuté malířky)

Věra Jičínská se seznámila s Janem Zrzavým v roce 1923 v Paříži a jejich vzájemné přátelství trvalo až do malířčiny smrti v roce 1961. Text přináší Zrzavého dopisy adresované Jičínské a výběr z jejích deníkových záznamů. Doprovází ho kritický komentář, zasazující dané písemnosti do příslušného kontextu.


< zpět