Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Christian Freigang

Les tours de transept autour de 1300. Remarques sur la différenciation architecturale de la liturgie dans les cathédrales gothique du Midi de la France

Autor se zamýšlí nad důvody, které v pozdním 13. a ve 14. století vedly k převažujícímu typu transeptu doprovázenému věžemi, častému zejména v jižní Francii. Kromě toho, že takovýto transept pravděpodobně suploval nedokončenou loď se západním průčelím, hrála roli v jeho zřízení i tehdejší vzrůstající liturgická funkce kostelního chóru.


< zpět