Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

1/2/1998

Články

Kaliopi Chamonikola

Die Idee des Himmlischen Jerusalems und die Triforiumsgalerie im Prager Veitsdom

Idea nebeského Jeruzaléma a triforiová galerie Svatovítského chrámu v Praze

s. 4-18

| detail |

Karel Stejskal

Die Wandzyklen des Kaisers Karls IV. Bemerkungen zu Nuedatierungen und Rekonstruktionen der im Auftrag Karls IV. gemalten Wandzyklen

Nástěnné cykly Karla IV. Poznámky k novému datování a k rekonstrukcím nástěnných cyklů namalovaných na objednávku Karla IV.

s. 19-41

| detail |

Pavel R. Pokorný - Zuzana Všetečková

Nová datace gotických nástěnných maleb v kostele sv. Tomáše v Praze

Die neue Datierung der gotischen Wandmalereien in der St.Thomas Kirche in Prag

s. 42-50

| detail |

Jan Royt

Die ikonologische Interpretation der Glatzer Madonnentafel

Ikonologická interpretace Madony kladské

s. 51-60

| detail |

Liliana Krantz-Domasłowska

Das Mosaik am Dom in Marienwerder

Mozaika na dómu v Kwidzyni

s. 61-64

| detail |

Jan Chlíbec

Sochařské donace Jiřího Pruskovského z Pruskova. Glosa k renesanč-nímu sochařství v Čechách

Die bildhauerische Donation des Jiří Pruskovský von Pruskov. Glosse zur Renaissancebildhauerei in Böhmen

s. 65-74

| detail |

Olga Kotková

Donátor v nizozemském malířství 16. století: Persona non grata? Zamalované postavy donátorů na nizozemských obrazech z českých sbírek

Der Stifter in der niederländischen Malerei des 16. Jahrhunderts: persona non grata? Mit Beispielen aus tschechischen Sammlungen

s. 75-82

| detail |

Martin Mádl

Triumf, karneval, sv. Jakub. K interpretaci dřevěného kruhového štítu ze 16. století

Triumph, Carneval, St Jacob. An Interpretation of a 16th-Century Circular Shield

s. 83-99

| detail |

Milan Togner

Neznámé kresby Agostina Ciampelliho v olomoucké sbírce

The Unknown Drawings of Agostino Ciampelli in the Collection of Olomouc

s. 100-108

| detail |

Jaromír Neumann

Matyáš Bernard Braun a Petr Brandl. Sousoší sv. Luitgardy a jeho geneze

Matthias Braun und Peter Brandl. Die Statuengruppe der hl. Luitgard und ihre Genese

s. 109-128

| detail |

Archiv

Jindřich Vybíral - Milada Sekyrková

Britská cesta Jana Adolfa ze Schwarzenbergu roku 1825

Johann Adolf von Schwarzenberg's Travels in Britain in the Year 1825

s. 129-145

| detail |

Rozhovor

Tamara Bissell

Interview with James Elkins

s. 145-152

Zprávy

Milan Togner

K jubileu Lubora Machytky

s. 153-154

Milan Togner

Bibliografie Lubora Machytky 1990-1997

s. 154

Martin Halata

Jarmila Hanzalová (ed.), Osobní pozůstalosti, rodinné archivy : soupis z roku 1997

s. 154-155 

Recenze

Lubomír Konečný

Ladislav Daniel - Olga Pujmanová - Milan Togner, Olomoucká obrazárna I: Italské malířství 14.-18. století z olomouckých sbírek

s. 155-158

Larry Silver

Eliška Fučíková (ed.), Rudolf II. in Prague. The Court and the City

s. 158-160

Ivo Kořán

B. Mikuda-Hüttel, Vom "Hausmann" zum Hausheiligen des Wiener Ho-fes. Zur Ikonographie des hl. Joseph im 17. und 18. Jahrhundert

s. 160-163

Christian F. Otto

Zdeněk Lukeš - Damjan Prelovšek - Tomáš Valena (eds.), Josip Plečnik: An Architect of the Prague Castle

s. 163-166

Karel Srp

František Šmejkal, České imaginativní umění (ed. Jana Šmejkalová)

s. 166-168

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 168-170 

Zásady úpravy textu

s. 171