Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Jan Chlíbec

Sochařské donace Jiřího Pruskovského z Pruskova. Glosa k renesanč-nímu sochařství v Čechách

Autor studie se věnuje sochařským dílům, která dal zhotovit Jiří Pruskovský pro svůj renesanční zámek ve Starých Hradech. Jde především o oltář sv. Jana Kř. z roku 1582 nacházející se v zámeckém kostelíku, inspirovaný oltářem sv. Jana Kř. v Týnském chrámu v Praze, prací Monogramisty IP. Dalšími díly zhotovenými na Pruskovského objednávku jsou císařské bysty Ferdinanda I. a Maxmiliána II., které (spolu s nedochovanými bystami Karla V. a Rudolfa II.) byly pravděpodobně umístěny v ni-kách nad hlavní branou zámku. V závěru článku je zmínka o opukovém epitafu, který nechal Jiří Pruskovský zřídit roku 1567 svému bratru Jakubovi v katedrále sv. Víta.


< zpět