Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Jan Royt

Die ikonologische Interpretation der Glatzer Madonnentafel

Deskový obraz Madony kladské z obrazové galerie v Berlíně-Dahlenu vznikl mezi roky 1344-50. Arnošt z Pardubic je zde namalován s paliem, což mluví pro dataci po roce 1344. Vedle starších Suckalových a Chytilových výkladů obrazu přináší článek další důležité prameny pro jeho ikonologickou interpretaci. Za inspirační zdroj autor považuje výklad Panny Marie jako trůnu Šalamounova v tzv. Mariale Arnesti, a dále zázračné vidění Arnošta z Pardubic zmíněné ve Vita Venerabilis Arnesti...Viléma z Hasenburka.


< zpět