Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Olga Kotková

Donátor v nizozemském malířství 16. století: Persona non grata? Zamalované postavy donátorů na nizozemských obrazech z českých sbírek

Postava donátora na obraze Dvanáctiletý Ježíš v chrámu ze zámecké obrazárny v Opočně od následovníka Hieronyma Bosche byla z neznámých příčin zamalována. Toto dílo mělo mít podle autorky předkládaného příspěvku pravděpodobně funkci epitafu. Článek ukazuje na dalších příkladech (triptych Klanění tří králů od Joose van Cleva), jak byly obrazy v průběhu dějin upravovány podle tehdejších potřeb a přání majitelů. Závěr je věnován obrazu Studně života od Mistra Studně života, který zůstal zásahů narušujících původní koncepci ušetřen.


< zpět