Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Pavel R. Pokorný - Zuzana Všetečková

Nová datace gotických nástěnných maleb v kostele sv. Tomáše v Praze

V první části článku Pavel R. Pokorný nově určuje postavu klečícího donátora na malbě v sakristii augustiniánského kostela sv. Tomáše jako litomyšlského biskupa Petra řečeného Jelito. Tím vylučuje dřívější předpokládaný vznik maleb v roce 1353 a klade jejich dataci do roku 1370, kdy je prokázáno spojení biskupa Petra s augustiniánským klášterem. V druhé části studie se Zuzana Všetečková zabývá rozborem těchto maleb, uvádí jejich vlivy, příbuznosti a analogie.


< zpět