Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Jindřich Vybíral - Milada Sekyrková

Britská cesta Jana Adolfa ze Schwarzenbergu roku 1825

Článek přináší výběr z deníků Jana Adolfa ze Schwarzenbergu, které si vedl při své první cestě do Anglie. Tento šlechtic nese zásluhy na zbudování nového zámku v Hluboké, mauzolea v Třeboni a dalších staveb v českých i rakouských zemích. Své hlavní aktivity vyvíjel v hospodářské oblasti, o čemž svědčí i leitmotiv jeho britské cesty, jímž byla výroba železa. Vedle obdivu k technickým vymoženostem přinášejí deníky také popisy památek, šlechtických sídel a měst, které mladý šlechtic navštívil. Tyto záznami tvoří převážnou část publikovaného výběru.


< zpět