Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Kaliopi Chamonikola

Die Idee des Himmlischen Jerusalems und die Triforiumsgalerie im Prager Veitsdom

Článek interpretuje triforiovou galerii Svatovítského chrámu jako integrální součást komplexního symbolicko-metaforického významu architektury chóru. Autorka vychází z univerzální představy chrámu jako ztělesnění nebeského Jeruzaléma, jehož idea je realizována v triforiové galerii. Podobizny jsou zde umístěny podél obvodových zdí představujících pomyslné hradby nebeského města. Podstata tohoto uskupení tkví v komunikační funkci a ve známé středověké symbolice průchodů-dveří jako vstupu do ráje. V článku jsou uvedeny některé předobrazy tohoto konceptu, jež nalezneme zejména v románském malířství.


< zpět