Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Liliana Krantz-Domasłowska

Das Mosaik am Dom in Marienwerder

Článek pojednává o mozaice nad předsíní (původně nad portálem) na jižní straně dómu v Kwidzyni s umučením sv. Jana Ev. a donátorem, která má spolu s nedochovanou mozaikou v Malborku určité vztahy k mozaice na Zlaté bráně Svatovítské ka-tedrály v Praze. Podle původního nápisu je zobrazeným donátorem v Kwidzini biskup Jan I. Mnich (1378-1409), který od roku 1365 studoval v Praze. Mozaika vznikla kolem roku 1380 a v literatuře na ni existují dva názory. První ji spojuje s dílnou pracující na Zlaté bráně, druhý ji připisuje umělcům, kteří přišli z Benátek na pozvání velmistrů řádu německých rytířů.


< zpět