Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Karel Stejskal

Die Wandzyklen des Kaisers Karls IV. Bemerkungen zu Nuedatierungen und Rekonstruktionen der im Auftrag Karls IV. gemalten Wandzyklen

V úvodu obsáhlé studie se autor zabývá činností Mistra emauzského cyklu na Karlštejně a v ambitu slovanského kláštera v Praze-Emauzích. Zahájení prací na výzdobě ambitu Stejskal klade do roku 1365 a dokládá, že ostatkové scény v karlštejnské kapli Panny Marie nemohly vzniknout před rokem 1364. Vedle toho představuje výsledky svého studia rukopisu Rakouské národní knihovny ve Vídni Cod. 8330 z let 1571-72 s miniaturami Matyáše Ornyse, považovanými za kopie zničeného karlštejnského rodokmene. Příspěvek věnuje pozornost také cyklu zničených deskových obrazů, které se nacházely v dnešním Vladislavském sále na Pražském hradě a přemyslovskému cyklu na Vyšehradě, jejž dal Karel IV. namalovat kolem roku 1360. Závěr pojednává o zaniklé výzdobě Karlova hradu Tangermünde v Braniborech.


< zpět