Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Milan Togner

Neznámé kresby Agostina Ciampelliho v olomoucké sbírce

Ve fondech Státní vědecké knihovny v Olomouci se nachází kolekce šedesáti listů kreseb A. Ciampelliho (1565-1630). Jde téměř výlučně o figurální studie a motivy, jež se pojí s malířovou monumentální tvorbou. Největší část souboru tvoří kresby, související s výzdobou kaple sv. Ondřeje v jezuitském kostele Il Gesu, kterou malíř realizoval kolem roku 1601. Ostatní kresby se týkají dalších Ciampelliho prací v Římě a Florencii (S. Giovanni in Laterano, S. Vitale, S. Maria in Trastevere, S. Agnese Fuori le Mura, Casa Buonarroti, S. Bibiana).


< zpět