Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Martin Mádl

Triumf, karneval, sv. Jakub. K interpretaci dřevěného kruhového štítu ze 16. století

Tématem studie je kruhový štít ze sbírek Národního muzea, zdobený z přední strany malbou bizarního bojového průvodu se zvířaty a fantasktními bytostmi. Na okraji tonda se nalézá španělský nápis s prosbou k sv. Jakubu. Malba, která je příbuzná s kompozicemi několika obrazů Pokušení sv. Antonína od různých nizozemských autorů 16. století, se připisuje Pieteru Huysovi. Autor článku interpretuje štít v širokém kontextu dobových souvislostí a dovozuje případný účel jeho vzniku.


< zpět