Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Jaromír Neumann

Matyáš Bernard Braun a Petr Brandl. Sousoší sv. Luitgardy a jeho geneze

Autor si klade za cíl objasnit genezi Braunova sousoší sv. Luitgardy a osvětlit Brandlův podíl na prvních dílech, která Braun vytvořil po svém příchodu do Čech. Širokým rozborem okolností vzniku sousoší sv. Luitgardy a jeho slohovou analýzou se Neumann snaží prokázat pravdivost zprávy F. L. Ehementa z roku 1771, jež uvádí Brandla jako autora modelu. V článku jsou vedle malířových obrazů souvisejících s genezí sousoší reprodukována díla J. K. Lišky, s nimiž se Brandl tvořivě vyrovnával.


< zpět