Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

4/1998

Články

Andrew John Martin

"...dass er nicht nachgelassen, bis ihm solches Blat aus der Kirche verwilligt worden". Der Erwerb von Albrecht Dürers Rosenkranzfest durch Rudolf II.

Získání Dürerovy Růžencové slavnosti Rudolfem II.

s. 175-188

| detail |

Karl Johns

The Jesuits, the Creche and Hans von Aachen in Prague

Jezuité, betlém a Hans von Aachen v Praze

s. 189-197

| detail |

Léna Widerkehr

Jacob Matham, un épigone haarlemois et ses rapports avec ľ art de la cour de Rodolphe II

Haarlemský epigon Jacob Matham a jeho vztahy k rudolfínskému umění

s. 198-206

| detail |

Jürgen Zimmer

Die Gonzaga und der Prager Hof Kaiser Rudolf II. Kunsthistorische Fragmente

Gonzagové a pražský dvůr císaře Rudolfa II. Uměleckohistorické fragmenty

s. 207-221

| detail |

Thomas Andratschke

Das Bildprogramm der Weltallschale: Reichspolitischer Status und religiöses Bekenntnis

Obrazový program Weltallschale: říšskopolitický status a religiózní vyznání

s. 222-233

| detail |

Günter Irmscher

Gabriel Krammer (1564-1606) - der vergessene "Rudolfiner"

Zapomenutý "rudolfinec" Gabriel Krammer (1564-1606)

s. 234-244

| detail |

Archiv

Lubomír Slavíček

Malíř Alfred Justitz a Kramářovy akvizice starého umění v letech 1923-1924

s. 245-262

| detail |

Marie Klimešová-Judlová

Třeboňský manifest Roberta Piesena

s. 262-264

| detail |

Zprávy

Hana Seifertová

Osmdesátiny Jaromíra Šípa

s. 265-266

Martina Sošková

Bibliografie Jaromíra Šípa 1983-1998

s. 266-267

Tomáš Pospěch

Meziválečná architektura v Hranicích

s. 267-275

| detail |

Recenze

Rostislav Švácha

Dvě knihy o zrodu velkoměsta

s. 276-277

Pavel Šopák

Jindřich Vybíral, Zrození velkoměsta

s. 277-279

Vojtěch Lahoda

Výstavy Františka Kupky v roce 1998

s. 279-282

Matthias Boeckl

Monika Platzer - Klaus Spechtenhauser (eds.), Jiří Kroha

s. 282-283

Petr Wittlich

Mahulena Nešlehová, Poselství jiného výrazu

s. 283-284

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 284-286