Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Tomáš Pospěch

Meziválečná architektura v Hranicích

Autorova zpráva pojednává o meziválečné architektuře v Hranicích. Především ve třicátých letech zde vzniklo několik staveb, hrajících důležitou roli v kontextu české meziválečné architektury. Kromě Kotěrova žáka Karla Caivase, jehož dílo má v Hranicích určitou ucelenost, jde o jednotlivé počiny převážně brněnských architektů. Baťovou stavbou Besedy je do města implantován i příklad zlínské skeletové stavby. Pro místní objednavatele z řad obchodníků projektují architekti z Ostravy, Olomouce, Prahy či místní stavitelé, z nichž pouze Alois Jambora dosahuje vyšších kvalit.


< zpět