Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Jürgen Zimmer

Die Gonzaga und der Prager Hof Kaiser Rudolf II. Kunsthistorische Fragmente

V článku jsou zkoumány vztahy severoitalských dvorů Gonzagů ke dvoru Rudolfa II. Jedním z příkladů těchto vztahů je pobyt vévody Vincenza I. Gonzagy v Praze v roce 1595. Mimoto autor uvádí velké množství poznatků, vypovídajících o vzájemných dvorských kontaktech. Ty se projevují činností italských umělců v Praze i donací Francesca Gonzagy pro hlavní plzeňský kostel roku 1599. Závěr článku pojednává o možných souvislostech mezi architekturou Pražského hradu, vévodského paláce v Mantově a dalších severoitalských staveb. Spojovacím článkem by mohla být podle autora osoba císařského zámeckého stavitele Giovanniho Maria Filippiho.






< zpět