Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Léna Widerkehr

Jacob Matham, un épigone haarlemois et ses rapports avec ľ art de la cour de Rodolphe II

Přestože haarlemský kreslíř a grafik Jacob Matham (1571-1631) Prahu nikdy nenavštívil, byl v kontaktu s tímto uměleckým prostředím. V roce 1601 získal císařské privilegium, které ho opravňovalo k šíření grafických listů podle předloh ze sbírek Rudolfa II. Předmětem zájmu této stati jsou dochovaná díla, rytá podle Sprangera a Saveryho. Nejdůležitější z nich je Česká krajina s žebrákem, jež zaujímá zvláštní místo v dějinách krajiny "podle přírody". Jde o nejstarší a největší grafiku s tímto námětem, která se prostřednictvím anekdotického žánrového výjevu vrací k tradici moralizující krajiny.


< zpět