Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Marie Klimešová-Judlová

Třeboňský manifest Roberta Piesena

Třeboňský manifest napsal malíř v roce 1962. Není jisté, zda svým názvem odkazuje k místu vzniku textu nebo k dílu Mistra třeboňského oltáře, k němuž měl Piesen určitý vztah. O významu, jenž manifest měl pro svého autora, hovoří i to, že si jej odvezl do pozdější emigrace a dochoval spolu s dalšími písemnostmi. Psaný program vypovídá o umělcově koncepci obrazu, kterou v zásadě již nikdy neopustil. Piesen se zde vyslovuje pro transcendentální pojetí strukturální malby s akcentem na meditativní hodnoty, jež považuje za zásadní.


< zpět