Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Karl Johns

The Jesuits, the Creche and Hans von Aachen in Prague

Téma klanění pastýřů se vyskytuje v Rudolfově době současně ve dvou žánrech. Na jedné straně bylo častým námětem prací dvorských umělců. Mezi nimi měla klíčový význam Aachenova kompozice Klanění pastýřů, malovaná pro jezuitský kostel Il Gesu, která se stala předlohou pro umělecké kopírování. Na straně druhé vstupuje motiv do vánočních betlémů, jež v Praze zavedl zřejmě jeden z jezuitských kněží v roce 1562. Náhlý výskyt a obliba tématu klanění pastýřů v manýristickém i lidovém prostředí vypovídá o silném vlivu katolické skupiny, zvláště jezuitského řádu.


< zpět