Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Andrew John Martin

"...dass er nicht nachgelassen, bis ihm solches Blat aus der Kirche verwilligt worden". Der Erwerb von Albrecht Dürers Rosenkranzfest durch Rudolf II.

Předkládaná studie pojednává o Růžencové slavnosti, hlavním benátském díle Albrechta Dürera, které se dostalo zásluhou Rudolfa II. do Prahy. V úvodu jsou vylíčeny okolnosti vzniku obrazu v roce 1506. Autor se dále snaží rekonstruovat průběh jeho prodeje a transportu, který proběhl o sto let později. V pražské kunstkomoře je dílo doloženo v roce 1621. Článek se podrobně věnuje motivům silného zájmu Rudolfa II. o Dürerův obraz, jehož religiózní a politické obsahy autor vykládá v souvislosti s dobovými společenskými událostmi. Pozornost je zaměřena také na kontakty císařova dvora s benátským uměleckým trhem.


< zpět