Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Günter Irmscher

Gabriel Krammer (1564-1606) - der vergessene "Rudolfiner"

Gabriel Krammer, pocházející z Curychu, působil na pražském císařském dvoře od roku 1587 jako gardový pištec. Byl nadaným truhlářem, který vedle interiérů ztvárňoval pravděpodobně i exteriéry staveb. Mimoto napsal několik učebnic architektury a architektonické ornamentiky, jež se v několika vydáních šířily v celé střední Evropě. Tímto měl Krammer značný vliv na někdejší uměleckou produkci. Jeho tvorba byla ceněna téměř jako "oficiální" pražský dvorský styl v oblasti vnitřního vybavení. Článek přináší umělcovu biografii a poprvé katalogizuje jeho architektonické práce.


< zpět