Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Lubomír Slavíček

Malíř Alfred Justitz a Kramářovy akvizice starého umění v letech 1923-1924

V článku je vedle dochované korespondence mezi Vincencem Kramářem a malířem Alfredem Justitzem z let 1923-24, otištěn Kramářův dopis Ministerstvu školství a národní osvěty, v němž vysvětluje svoji strategii státních nákupů uměleckých děl. Kramář stál v té době v čele Společnosti vlasteneckých přátel umění, pro niž získával nové přírůstky. Udržoval proto písemný styk nejen s předními komerčními galeriemi a starožitnickými obchody v zahraničí, ale též s historiky umění a výtvarnými umělci. Důkazem vzájemné spolupráce při rozšiřování sbírkových fondů je publikovaná korespondence s Justitzem.


< zpět