Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

1/2/1999

Články

Dalibor Prix

Gotická přestavba kostela Panny Marie ve Starém Městě u Bruntálu

Der gotische Umbau der Marienkirche in Staré Město bei Bruntál (Altstadt bei Freundenthal)

s. 3-17

| detail |

Zuzana Všetečková

Nástěnné malby v kostele Panny Marie ve Starém Městě u Bruntálu

Die Wandmalereien in der Marienkirche in Staré Město bei Bruntál

s. 18-32

| detail |

Pavel Kalina

The Last Judgement of Rožmberk: Vision, Fear, and Mandala. Symbolism in the Late Middle Ages

Poslední soud z Rožmberka. Vize, strach a symbolismus mandaly v pozdním středověku

s.33-44 

| detail |

Jindřich Vybíral

Der Traum von der Vernunft unter der gelben Kuppel: Die Architektur von Hubert Gessner in Kremsier

Sen rozumu pod žlutou bání: Architektura Huberta Gessnera v Kroměříži

s. 45-58

| detail |

Lenka Bydžovská - Karel Srp

Re-identifying the Object. Gasholder, Visual Arts, Literature

Objekt proměnlivých významů. Libeňský plynojem, výtvarné umění a literatura

s. 59-79

| detail |

Josef Vojvodík

Koncepty idyly v díle Josefa Lady, jejich proměny a sémantika v kontextu meziválečné avantgardy

Conceptions of the Idyll in the Work of Josef Lada, their Transformations and Semantics in the Context of the Czech Inter-war Avant-garde

s. 80-108

| detail |

Archiv

Eva Petrová

František Gross, Z deníku 1942-1943

s.109-113 

| detail |

Ludmila Hájková

Texty Karla Hubáčka a Miroslava Masáka z počátku skupiny SIAL

s. 113-121

| detail |

Zprávy

Anna Pravdová

Pouť do Mekky umění. Čeští malíři v Paříži dvacátých let

s. 121-130

| detail |

Jaroslava Hausenblasová

Krakau, Prag und Wien: Funktionen von Metropolen im frühmodernen Staat

s. 130-131 

Taťána Petrasová

Mezi časy: mezičasí počátku 19. století

s. 131-133 

Recenze

Petr Wittlich

Ladislav Kesner (ed.), Vizuální teorie. Současné anglo-americké myšlení o výtvarných dílech

s. 133-134 

Anděla Horová

Jiří Kroupa - Lubomír Slavíček (eds.), Almanach 1927-1997. Sedmdesát let Semináře dějin umění Masarykovy univerzity v Brně

s. 134-135

Hana Hlaváčková

Martirologio de Usuardo Museu Diocesa de Girona

s. 135-136

Jiří Roháček

Ruth Slenczka, Lehrhafte Bildtafeln in spätmittelalterlichen Kirchen

s. 136-137

Jiří Roháček

Renate Kohn (ed.), Die Inschriften des Bundeslandes Niederösterreich

s. 138-139

Vojtěch Lahoda

Eva Petrová (ed.), Skupina 42

s. 139-142 

Anotace

s. 143-145 

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s.145-148

Zásady úpravy textů

s. 149