Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Zuzana Všetečková

Nástěnné malby v kostele Panny Marie ve Starém Městě u Bruntálu

V roce 1994 byly v závěru kostela Panny Marie ve Starém Městě u Bruntálu odkryty pozoruhodné nástěnné malby překvapující neobvyklou kvalitou a monumentalitou. Jedná se především o zcela ojedinělou postavu Mojžíše s deskami Zákona a ostatních proroků, kteří se k němu obrací. Autorka článku se zabývá zevrubným výkladem ikonografie i vlastního zpracování maleb a zároveň hledá některé důležité paralely v českém prostředí. Vznik nástěnné výzdoby klade na základě zachovaných historických pramenů do 90. let 14. století, ale připouští, že mohly vzniknout i kolem roku 1419, kdy byla vydána odpustková listina.


< zpět