Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Jindřich Vybíral

Der Traum von der Vernunft unter der gelben Kuppel: Die Architektur von Hubert Gessner in Kremsier

Článek Jindřicha Vybírala pojednává o architektuře psychiatrické léčebny v Kroměříži, na jejíž realizaci se v letech 1905-1908 významně podílel Hubert Gessner, žák Otty Wagnera. Rozlehlá stavba se vyznačuje přísným racionálním uspořádáním jednotlivých objektů a vyloučením přemíry dekorativních prvků. Téměř vše se striktně podřizuje funkčním a konstrukčním požadavkům. Systém léčebny, dělené na několik pavilonů, pak umožňuje i vnitřní diferenciaci pacientů podle sociálních měřítek.


< zpět