Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Lenka Bydžovská - Karel Srp

Re-identifying the Object. Gasholder, Visual Arts, Literature

Ryze technická stavba libeňského plynojemu získala za dobu své existence množství nejrůznějších významů, odrážejících se v umělecké tvorbě. Autoři článku sledují v širším kontextu reflexe objektu v literatuře a výtvarném umění od 30. let až do poválečné doby, kdy byl nově tematizován zejména ve fotografii. Opomenut nezůstal ani motiv plynojemu v dílech členů Skupiny 42, pro něž byl jedním z charakteristických symbolů městského života a civilizace.


< zpět